Відомості про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(код ЄДРПОУ - 04593190, місцезнаходження 04074 ־, м. Київ,
вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 43083־27־, ел. адреса - reception@zavodplastmas.kiev.ua)

Згідно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від 06.07.2020 № ЗП-0000000 - 0000000083 Заболотну Тетяну Омелянівну призначено на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» на невизначений термін.
Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. 
Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом.


Генеральний  директор                                   Шпаківська Ю. Ю.