Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

(код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ,
 вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavodplastmas.kiev.ua)

 

Призначено Генерального директора Товариства – Шпаківську Юлію Юріївну. 09.04.2019 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 09.04.2019 р.) прийнято рішення: - у зв’язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства Шпаківської Ю.Ю, обрати Генеральним директором Товариства Шпаківську Ю.Ю. з 13 травня 2019 року строком до 12 травня 2020 року із закріпленням за нею прав і покладанням на неї обов’язків згідно зі Статутом Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом

.

Генеральний директор                                                         Шпаківська Ю. Ю.