Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

(код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ,
 вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavodplastmas.kiev.ua)

 

Згiдно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від 20.03.2018 № 27-к В. о. головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» Усенко Лiдiї Михайлiвні подовжено термін повноважень до 20.04.2018. Усенко Лiдiя Михайлiвна за останнi 5 рокiв займала посади Головного бухгалтера ТОВ «Кафе Латте», Головного бухгалтера ТОВ «Мiсьє Булкiн» та В.о. головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас». Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом

.

Генеральний директор                                                        Шпаківська Ю. Ю.