Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2017 рік