Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2016 рік