Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2015 рік