Проекти рішень включених до порядку денного

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

  1.   Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

а) Філон Людмили Володимирівни; б) Тесленка Івана Володимировича; в) Коваль-Лавок Вікторії Феліксівни;

г) Відьмука Геннадія Івановича; д) Ващенко Галини Романівни.

2)   Проект рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

а) Лаві Яіра – Голови Президії, головуючого на Загальних зборах, Голови Наглядової ради Товариства;

б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;

в) Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, Головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Юрисконсульта Товариства Донцову Юлію Анатоліївну.

 3)  Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 4)  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік.

5)  Проект рішення: Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6)  Проект рішення: Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2018 рік.

7)  Проект рішення: За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8) Проект рішення: а) Затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським  РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) підписати від імені Загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства;

в) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні організувати державну реєстрацію нової редакції Статуту (з правом передоручення);

г) Визнати попередню редакцію Статуту Товариства, затверджену Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 р. такою, що втратила чинність з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

9) Проект рішення: а) Змінити основний вид діяльності Товариства з (Код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас) на (Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);

б) Доручити Генеральному директору Товариства - Шпаківській Юлії Юріївні (Паспорт серії СН, № 865468, виданий Дніпровським  РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.07.1998 р.) організувати державну реєстрацію зміни основного виду діяльності Товариства (з правом передоручення).