Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

12.04.2021р.
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(код ЄДРПОУ - 04593190. місцезнаходження - 04074, м. Київ,
вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - reception@zavodplastmas.kiev.ua)
 
 
Призначено Генерального директора Товариства - Шпаківську Юлію Юріївну 12.04.2021 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 8 від 12.04.2021р.) прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства Шпаківської Ю.Ю. обрати Генеральним директором Товариства Шпаківську Ю.Ю. з 13 травня 2021 року строком до 12 травня 2022 року із закріпленням за нею прав і покладанням на неї обов’язків згідно зі Статутом Товариства. 
Посадова особа не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом 
 
Генеральний директор                             Шпаківська Ю. Ю.