Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018