Обрання Голови Наглядової ради

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Завод платмас" 29.04.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №9 від 29.04.2015.
Лаві Яір (паспорт: серія д/в номер 39001525 виданий 06.01.2014 р. м. Іерусалім, Ізраїль.) обрано на
посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: данні відсутні.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.