Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (19.04.2019) загальна кількість акцій становить
24 279 077 простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 19 864 858 штук.