Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (07.03.2018) загальна кількість акцій становить
24 279 077 простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 19 864 858 штук.