Все новости и статьи

Перенесення зборів акціонерів 2020

Приватне акціонерне товариство "Завод пластмас", місцезнаходження - вул. Шахтарська 5, м. Київ, 040741,  повідомляє, про перенесення дати проведення річних  Загальних зборів акціонерів В зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенн … Подробнее

Дата: 24.04.2020

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2020

Затверджено: Протоколом №4 Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас» від «20» березня 2020 року   Повідомлення про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас» (04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)‌‌ повідомляє про проведення річних  … Подробнее

Дата: 24.03.2020

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2019

Подробнее

Дата: 26.04.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (19.04.2019) загальна кількість акцій стано … Подробнее

Дата: 24.04.2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Подробнее

Дата: 23.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ,  вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavod … Подробнее

Дата: 11.04.2019

Проекти рішень включених до порядку денного

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО     Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Товариства в складі: а) Філон Людмили Володимирівни; б) Тесленка Івана Володимировича; в) Коваль-Лавок Вікторії Феліксівни; г) Відьмука Геннадія … Подробнее

Дата: 26.03.2019

Інформація для акціонерів (їх представників)

 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належн … Подробнее

Дата: 26.03.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19.03.2019) загальна кількість … Подробнее

Дата: 26.03.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб

Подробнее

Дата: 20.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2017 рік

Подробнее

Дата: 13.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ,  вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavod … Подробнее

Дата: 20.03.2018

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2018

Подробнее

Дата: 16.03.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (07.03.2018) загальна кількість акцій становить  … Подробнее

Дата: 14.03.2018

Інформація для акціонерів (їх представників)

Відповідно до п. 10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або  … Подробнее

Дата: 12.02.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05.02.2018) загальна кількість … Подробнее

Дата: 12.02.2018

Проекти рішень включених до порядку денного

Затверджено: Протоколом № 4 Наглядової ради ПрАТ «Завод пластмас» від «07» лютого 2018 року ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Товариства в складі: а) Філон Людмили Володимирівни;  … Подробнее

Дата: 12.02.2018

Інформація для акціонерів (їх представників)

 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належн … Подробнее

Дата: 12.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018

Подробнее

Дата: 12.02.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб

Подробнее

Дата: 23.01.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб

Подробнее

Дата: 05.05.2017

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2017

Подробнее

Дата: 04.05.2017

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Подробнее

Дата: 03.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб

Подробнее

Дата: 28.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2016 рік

Подробнее

Дата: 28.04.2017

Затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів 2017

                                                   … Подробнее

Дата: 13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   … Подробнее

Дата: 29.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   … Подробнее

Дата: 29.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017

                                                                                      … Подробнее

Дата: 23.03.2017

Обрання Генерального директора ПАТ "Завод пластмас"

Подробнее

Дата: 27.04.2016

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2016

Подробнее

Дата: 21.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2015 рік

Подробнее

Дата: 06.04.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» (04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться  20 квітня 2016 року о 10-30 за адресою: ​04074, м. Київ, вул. Шахтарська,5. ПОР … Подробнее

Дата: 15.03.2016

Обрання Голови Наглядової ради

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Завод платмас" 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №9 від 29.04.2015. Лаві Яір (паспорт: серія д/в номер 39001525 виданий 06.01.2014 р. м. Іерусалім, Ізраїль.) обрано на посаду Голова Наглядової ради.  … Подробнее

Дата: 30.04.2015

Обрання Генерального диретора ПАТ "Завод пластмас"

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Завод пластмас" 29.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №10 від 29.04.2015 у зв'язку із закінченням строку повноважень Генерального директора . Шпаківська Юлія Юріївна (паспорт: серія СН номер 865468 видан … Подробнее

Дата: 30.04.2015

Протокол річних загальних зборів акціонерів

Подробнее

Дата: 17.04.2015

Особлива інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне товариство "Завод Пластмас" 2. Код за ЄДРПОУ 04593 … Подробнее

Дата: 17.04.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2014 рік

Подробнее

Дата: 14.04.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» (04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», які відбудуться  16 квітня 2015 року о 10-30 за адресою: 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5 … Подробнее

Дата: 13.03.2015

Международные универсальные коды переработки пластмасс

Значок Англоязычное название Русское название Примечание PET или PETE ПЭТ, ПЭТФ Полиэтилентерефталат Обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки.  … Подробнее

Дата: 30.04.2014

Трубы полипропиленовые АКЦИЯ!

Труба полипропиленовая  армированная стекловолокном (120 м. в уп.)  ППСВ-20*2,8 PN20 -5,10 грн. ППСВ-25*3,5 PN20 – 7,95 грн. ППСВ-32*4,4 PN20 – 13,00 грн. Характеристики: Производитель   Сизакор Страна произво … Подробнее

Дата: 24.04.2014