ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС"

Інформація для акціонерів

ПрАТ Завод Пластмас

 • Відомості про зміну складу посадових осіб

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» |Відомості про зміну складу посадових осіб Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ - 04593190, місцезнаходження 04074 ־, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 43083־27־, ел. адреса - reception@zavodplastmas.kiev.ua) Згідно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від 06.07.2020 № ЗП-0000000 - 0000000083 Заболотну Тетяну Омелянівну призначено на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» на невизначений термін. Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом.

  Генеральний директор Шпаківська Ю. Ю.

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента|Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

  Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ - 04593190. місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - reception@zavodplastmas.kiev.ua) Призначено Генерального директора Товариства - Шпаківську Юлію Юріївну 28.04.2020р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 9 від 28.04.2020р.) прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства Шпаківської Ю.Ю. обрати Генеральним директором Товариства Шпаківську Ю.Ю. з 13 травня 2020 року строком до 12 травня 2021 року із закріпленням за нею прав і покладанням на неї обов’язків згідно зі Статутом Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом.

  Генеральний директор Шпаківська Ю. Ю.

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента|Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС»

  12.04.2021р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код ЄДРПОУ - 04593190. місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - reception@zavodplastmas.kiev.ua) Призначено Генерального директора Товариства - Шпаківську Юлію Юріївну 12.04.2021 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 8 від 12.04.2021р.) прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства Шпаківської Ю.Ю. обрати Генеральним директором Товариства Шпаківську Ю.Ю. з 13 травня 2021 року строком до 12 травня 2022 року із закріпленням за нею прав і покладанням на неї обов’язків згідно зі Статутом Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом

  Генеральний директор Шпаківська Ю. Ю.

 • Перенесення зборів акціонерів 2020

  Приватне акціонерне товариство Завод пластмас, місцезнаходження - вул. Шахтарська 5, м. Київ, 040741, повідомляє, про перенесення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів В зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та керуючись Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) від 30 квітня 2020 року №540-IX, Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,Постановою Кабінету Міністрів від 22.04.2020 № 291 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України Наглядова рада ПрАТ Завод пластмас (Протокол №8 від 24.04.2020р.) призупинила заходи із підготовки та проведення Річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ Завод пластмас призначених на 30 квітня 2020року. Відповідно до Закону №540-IX, Наглядова рада ПрАТ Завод пластмас у строк, не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, визначить дату проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Завод пластмас. Про нову дату проведення Загальних зборів акціонерів, буде повідомлено додатково, детальну інформацію з приводу проведення Загальних зборів акціонерів, можливо дізнатися на сайті www.zavodplastmas.kiev.ua або за телефоном для довідок 044 430-27-83.

  З повагою, Наглядова рада ПрАТ Завод пластмас